Barokní literatura v Čechách

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Pieter Snayers: Bitva na Bílé hoře
Svatý Jan Nepomucký
 • období baroka u nás (cca od bitvy na Bílé hoře po počátek národního obrození) je obvykle označováno termínem "temno" (podle románu A. Jiráska)
 • barokní umění u nás se přitom řadí k evropským vrcholům
 • historické souvislosti:
  • květen 1618: vypuklo stavovské povstání, proběhla druhá pražská defenestrace
   • při této akci byli z oken Pražského hradu vyhozeni královští místodržící Vilém Slavata a Jaroslav Bořita a písař Filip Fabricius; událost se obešla bez obětí na životech.
  • českým králem zvolen Fridrich Falcký
  • 8. listopadu 1620 proběhla bitva na Bílé hoře, kde se střetly česká stavovská armáda a dvě armády katolické
   • katolické armády po jedné až dvou hodinách zdolaly méně početnou stavovskou armádu, čímž zpečetily osud českého stavovského povstání
   • F. Falcký bezprostředně po bitvě uprchl ze země
  • vlády se ujal Habsburk Ferdinand II., který začal české země intenzivně rekatolizovat
  • 21. června 1621 proběhla na Staroměstském náměstí poprava 27 vůdců stavovského povstání
  • následoval odchod svobodných evangelíků z Čech (někteří se později vrátili)
  • silná pozice Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů)
   • historický odkaz jezuitů je sporný, byli však výborně jazykově vybavení a disciplinovaní; provozovali také vynikající školy a poskytovali zdravotní péči na vysoké úrovni
  • vedle jezuitů působily v čechách i další, tolerantnější řády
  • byly posíleny kulty svatých
   • oblíbení byli sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Vít, sv.Vojtěch, sv.Prokop, nově byl kanonizován sv. Jan Nepomucký
 • vlivem rekatolizace se česká literatura rozštěpila na proud domácí a exilový
 • protože umění (včetně písemnictví) se stalo prostředkem náboženského boje, přiblížila se literatura lidovým čtenářům
 • literární tvorbě u nás se v době baroka věnovali především kněží, lidoví písmáci, učitelé, někdy též aristokrati
 • dnes opuštíme tradiční pohled na české baroko (doba temna) jako příliš jednostranný