Další vývoj

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
 • od konce 11. století dominuje latina
 • nově se objevují liturgická píseň a drama, kazatelství, kronikářství
 • od konce 11. století se v latinských textech vyskytují česká slova (tzv. bohemiky)
 • další fází jsou glosy (vpisy mezi řádky, vysvětlivky, komentáře)
 • konec 12. století - vznik české písně "Svatý Václave, vévodo české země", která se stala posvátným národním textem
 • ve 13. století již existovaly české překlady modliteb a obřadních formulí
 • dále se vyvíjela také ústní slovesnost v češtině, např. válečné zpěvy či písně nad mrtvými
  • byla spjata s pohanstvím -> máme o ní jen kusé zprávy
 • od 12. století se u nás rozvíjelo písemnictví hebrejské, především náboženská literatura (ale také např. lyricko-epická poezie)
 • vláda poslední Přemyslovců - tvorba v němčině (souvisí s kolonizací neobydlených území)
 • české země se stávají velmocí ve dvorské poezii (Václav II. sám napsal tři milostné písně)
 • německá tvorba vznikala u královského dvora a na šlechtických sídlech
  • nejvýznamnějším dílem byla německá "Alexandreida" Ulricha z Etzenbachu (2. pol. 13. století), v níž je Přemysl Otakar II. přirovnáván k Alexandrovi
 • tvorba v němčině se na našem území zachovala až do roku 1945
 • vzestup Němců budil odpor mezi Čechy
 • přelom 13.a 14. století: čeština se stává literárním jazykem
 • významným dílem tohoto období je česká "Alexandreida" z přelomu 13. a 14. století
  • hrdina zde bojuje proti nevěřícím, někteří vojevůdci mají česká jména
  • má moralizující a politizující tendenci (vyjadřuje představy šlechty o ideálním panovníkovi)
 • k veršované epice naléží i legendy o osudech biblických postav a cizích světců
 • oblíbený byl "Apokryl o Jidášovi"
 • významným literárním počinem se stal překlad Žalmů a evangelií