Evropská maturita 2014

Z Vždy Nahoře
(Přesměrováno z Evropská Maturita 2014)
Přejít na: navigace, hledání

Slohy ČJ – hodnotící kritéria

 • uchopení tématu (originalita, přiměřenost věku pisatele, rozvíjení tématu)
30 bodů
 • dodržení zadaného slohového útvaru
15 bodů
 • kompoziční soudržnost textu
  • vnější kompozice = členění textu na odstavce a jejich logická návaznost, členění textu na úvod – stať – závěr
  • vnitřní kompozice = myšlenková návaznost textu uvnitř odstavců, plynulost textu celkem
20 bodů
 • stylizace textu (obratnost větných vyjádření, vhodnost volby lexikálních prostředků, vhodné uplatnění uměleckých prostředků...)
20 bodů
 • pravopisná správnost
15 bodů
celkem 100 bodů


Četba k maturitě

 • Světová poezie a próza 19. století – min. 2 literární díla
 • Česká poezie a próza 19. století – min. 2 literární díla (z toho 1 dílo básnické)
 • Světová a česká dramatická tvorba 19. – 21. století – min. 2 literární díla
 • Světová a česká poezie 20. a 21. století – min. 2 literární díla
 • Světová próza 20. a 21. století – min. 3 literární díla
 • Česká próza 20. a 21. století – min. 4 literární díla
 • 15 děl dle vlastního výběru (krásná literatura)


Souhrn literatury

Realismus a naturalismus

obecná informace Realismus a naturalismus ve světové literatuře (G. Flaubert, H. de Balzac, E. Zola, G. de Maupassant; Ch. Dickens, W. M. Thackeray, sestry Brontëovy; N. V. Gogol, F. M. Dostojevskij, L. N. Tolstoj, A. P. Čechov; H. Sienkiewicz; H. Ibsen)

Májovci (K. Světlá, V. Hálek, J. Neruda)

Ruchovci a lumírovci (J. Vrchlický, J. V. Sládek, J. Zeyer, S. Čech, E. Krásnohorská)

Realismus v české literatuře, politice a vědě (K. V. Rais, T. Nováková, A. Stašek, J. Holeček, J. Herben, K. Klostermann, V. B. Třebízský, Z. Winter, A. Jirásek, J. Arbes)

České realistické drama (L. Stroupežnický, G. Preissová, bří Mrštíkové)

Rukopisné boje

Český naturalismus a dekadence (J. K. Šlejhar, K. M. Čapek-Chod, I. Hermann, A. Procházka, J. Karásek ze Lvovic, K. Hlaváček)

Literární moderna. Dědictví romantismu (Ch. Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud, O. Wilde)

Česká literární moderna (J. S. Machar, O. Březina, A. Sova, V. Mrštík, F. X. Šalda)

Generace anarchistů – buřičů (P. Bezruč, F. Gellner, F. Šrámek, K. Toman, V. Dyk, S. K. Neumann)


Česká literatura v letech 1918 - 1945:

Proletářská poezie (J. Wolker, J. Hořejší, J. Seifert, J. Hora)

Poetismus (V. Nezval, J. Seifert, K. Biebl)

Surrealismus (V. Nezval)

Poezie katolicky orientovaných autorů (J. Zahradníček, B. Reynek, V. Renč)

František Halas

Vladimír Holan

Vítězslav Nezval


Legionářská literatura (J. Kopta, R. Medek, F. Langer, J. Kratochvíl)

Jaroslav Hašek

Expresionismus v naší literatuře (R. Weiner, L. Klíma)

Próza katolicky orientovaných autorů (J. Durych, J. Deml, J. Čep)

Ruralismus (J. Knap, F. Křelina)

Spisovatelé demokratického proudu (K. Čapek, J. Čapek, K. Poláček, E. Bass, F. Peroutka)

Imaginativní podoba české prózy (V. Vančura)

Psychologická próza (E. Hostovský, J. Havlíček, J. Glazarová, V. Řezáč)

Próza levicově orientovaných spisovatelů (I. Olbracht, J. Weil, M. Majerová, M. Pujmanová)

Německy psaná literatura v českých zemích (F. Kafka, G. Meyrink, R. M. Rilke, F. Werfel, E. E. Kisch)


Dominanty české literatury během okupace (skupina Ohnice Skupina 42 – J. Kolář, I. Blatný J. Orten K. Schulz, Z. Jirotka)


Česká literatura po roce 1945

Česká poezie po roce 1945 (Schematismus a jeho projevy Květňáci – M. Holub, J. Šotola, K. Šiktanc Skupina kolem časopisu Host do domu – O. Mikulášek, J. Skácel, M. Kundera Básníci pocitů generace 60. let – V. Hrabě, J. Kainar) Další osobnosti české poezie 2. poloviny 20. století (J. Seifert, F. Hrubín, I. Diviš, I. Wernisch)

Prozaici po roce 1945 (Autoři oficiálně vydávané prózy – J. Drda, J. Otčenášek, E. Valenta, K. Ptáčník, L. Fuks, V. Páral, O. Pavel, B. Hrabal, V. Körner/ Autoři prózy samizdatové a exilové – J. Škvorecký, L. Vaculík, M. Kundera, I. Klíma, A. Lustig, V. Havel, P. Kohout, autoři tzv. lágrové literatury)

Undergroundová literatura a písňové texty (E. Bondy, I. M. Jirous, K. Kryl, J. Hutka, S. Karásek)

Nové tváře české literatury 90. let (M. Viewegh, P. Hůlová, L. Procházková…)

Vybrané kapitoly ze světové literatury 19. a 20. století

(E. A. Poe, W. Whitman, H. Melville, M. Twain, J. London, G. Apollinaire, Dadaismus, Surrealismus, M. Proust, J. Joyce, V. Woolfová, E. Hemingway; Existencialismus, A. Camus; Beatnici, J. Kerouac, A. Ginsberg, L. Ferlinghetti; Absurdní literatura / Drama, S. Beckett; Magický realismus, G. G. Márquez; G. Orwell)

Kvízy na pojmy

Pojmy1