František Martin Pelcl

Z Vždy Nahoře
Verze z 6. 5. 2016, 18:40, kterou vytvořil Jonakj (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
František Martin Pelcl

(1734-1801)

  • český vlastenec, buditel, osvícenec, spisovatel, historik, filolog a vysokoškolský pedagog
  • Narodil se v Rychnově nad Kněžnou. Studoval u jezuitů, poté v Praze filozofii, teologii a práva a od roku 1757 ve Vídni estetiku a historii. V letech 1761–1769 byl vychovatelem hrabat ze Šternberka, poté působil jako vychovatel u Nosticů. Od roku 1773 vyučoval češtinu a dějepis ve Vídni, roku 1793 se stal prvním profesorem češtiny na pražské univerzitě. Zemřel v Praze.

Dílo

  • svá díla psal nejprve německy, později česky
  • stejně jako Dobner odmítal Hájka → vydal třídilnou Novou kroniku českou, která měla Hájkovu kroniku nahradit
  • byl také autorem monografie o Karlovi IV.
  • zajímavým svědectvím doby i vývoje Pelclových postojů jsou jeho německy psané Paměti, které vyšly až dlouho po jeho smrti