George Gordon Byron

Z Vždy Nahoře
Verze z 5. 10. 2018, 14:47, kterou vytvořil Jonakj (diskuse | příspěvky) (Dílo)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
George Gordon Byron

(1788 - 1824)

 • anglický básník a filhelén, přední představitel romantismu
 • Narodil se v Londýně. Pocházel ze starých šlechtických rodů, pověstných skandály. Otec brzy opustil jeho matku a poté zemřel, rodině zanechal pouze dluhy. Básníkova matka trpěla hysterií, často se u ní střídaly nálady. Byron od narození kulhal, měl však dobrou fyzickou kondici. Byl tvrdohlavý, neústupný a měl obdivuhodnou vůli. V deseti letech se stal hlavou rodu Byronů, a to po smrti strýce z otcovy strany. Jeho novým domovem se stalo panství Newstead, kam se odstěhoval s matkou. Po dobu léčení jeho postižené nohy se o něj starala vychovatelka, která mu jeho život značně traumatizovala. Díky tomu se u něj později vyskytla promiskuita a sexuální výstřednosti. Jako patnáctiletý se zamiloval do dívky ze sousedního panství a zklamání z první velké lásky jej neopouštělo ještě dlouho poté. Sblížil se s nevlastní sestrou Augustou, kterou velmi miloval - v roce 1814 se jí narodila jeho dcera. Měl hodně přátel ze studií v Cambridgi, se kterými se vydal dvouletou cestu Portugalskem, Španělskem, Maltou, Albánií a Řeckem. Z těchto cest si přivezl náměty ke svým lyricko-epickým povídkám. V roce 1815 se znovu oženil a zplodil druhou dceru, manželství však nevydrželo. Protože jeho rozvod byl skandální a jeho politické názory vyvolaly odpor, musel opustit Anglii. Jeho cesta vedla do Belgie a poté do Švýcarska, kde se seznámil s P. B. Shelleym a jeho ženou Mary. Přátelství s Shelleym Byrona velmi ovlivnilo lidsky i umělecky. Během let 1816-19 pobýval básník v Benátkách. V té době se zamiloval do mladé šlechtičny Terezy Guiccoli, která kvůli Byronovi opustila manžela. Její rodina podporovala protirakouské povstání - Byron boji finančně vypomáhal a ukrýval vzbouřence. Byrona velice zasáhla smrt dcery Allegro a tragické úmrtí přítele Shelleyho. Odcestoval do Řecka, kde chtěl zemřít jako hrdina v protitureckém povstání. Smrt mu ale s největší pravděpodobností přivodila revmatická horečka. Řekové ho přesto považují za svého hrdinu, který zemřel v boji za jejich svobodu.

Dílo

 • jeho dílo zásadně poznamenal střet snů a představ s tvrdou realitou
 • Childe Haroldova pouť (1812-1818)
  • rozsáhlá lyricko-epická skladba o čtyřech zpěvech, básnický cestopis
  • nejznámější Byronovo dílo; v době vydání jej proslavilo
  • hlavní hrdina, značně autobiografický, je aristokrat, který se neztotožňuje s poměry ve své zemi a není ani spokojen se svým životem, je zahořklý a cítí odpor k lidem; jediné, co mu přináší úlevu, je neustálé putování
  • dílo popisuje hrdinovo putování z Anglie přes Portugalsko, Španělsko, Albánii, Turecko, Řecko a další země
  • důležitou součástí skladby jsou popisy krajiny a památek
  • childe byl středověký titul pro čekatele rytířství
 • Lara (1814) - lyricko-epická poéma
 • Korzár (1814) - básnická povídka
 • Vězeň chillonský (1816) - poéma
  • působivá báseň o hrdých a nepoddajných bratrech umírajících za své názory a přesvědčení ve vězení
  • Byrona inspirovala navštěva švýcarského hradu Chillon, kde byli vězněni politicky nepohodlné osoby
  • inspirace pro Máchův Máj
 • Kain (1821) - filozofické drama podle biblického námětu
  • dílo řešící závažné etické a filozofické otázky (např. proč Bůh stvořil zlo a člověka mu vystavuje)
  • veřejnost v době vydání dílo nepřijala
 • Manfréd (1817) - báseň na faustovské téma
  • Hlavní postava Manfréd žijící na svém hradě ve švýcarských Alpách o půlnoci využije svých tajemných duševních schopností a přivolá vesmírné duchy, kteří mu nabídnou dlouhý věk a sílu. To Manfréd odmítá a žádá duchy, aby mu dali zapomnění (zavinil smrt milované Astarté) - takovou moc však nemají. Vydobude si proto možnost znovu spatřit Astarté; z jejích úst se dozvídá, že záhy zemře. Umírá nesmířen, ale nepokořen.
  • Manfréd je typem titánského hrdiny, který nepodléhá osudu a naopak mu do posledního dechu vzdoruje
 • Don Juan (1819; nedokončený satirický pikareskní epos)
  • vrchol nového proudu Byronovy tvorby, pro nějž je příznačná uvolněnost a realismus
  • Don Juan je zde představen jako mladík, jehož vztah ke starší ženě ho donutí uprchnout z domova. Ztroskotá a stane se milencem dcery piráta. Je prodán do harému, odkud si ho vykoupí carevna Kateřina. Jako její emisar odcestuje do Anglie, kde se poprvé zamiluje do mladé Aurory, která svým jménem symbolizuje naději a obrození.