Historie verzí stránky „Information on Free Translation Software“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 11. 7. 2013, 22:28RoscoeBarry (diskuse | příspěvky). . (3 759 bajtů) (+3 759). . (Založena nová stránka: The introduction of translation computer software has contributed mightily to overcoming the language boundaries induced by globalization. Whilst English has turned into…)