Ivan Diviš

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Ivan Diviš

(1924-1999)

 • básník
 • Narodil se a zemřel v Praze. Pocházel z rodiny bankovního úředníka. Studoval reálné gymnázium, jako septimán byl roku 1942 zatčen gestapem a krátkodobě vězněn (po válce oceněn čs. vojenskou medailí Za zásluhy II. stupně); poté mu bylo znemožněno složit maturitní zkoušku. Od roku 1943 byl zaměstnán jako knihkupecký učeň a účetní v knihkupectví, koncem války se stal nakladatelským redaktorem. Při zaměstnání maturoval (1945) a pokračoval ve studiích filozofie a estetiky na FF UK (1945–1949). Byl krátce vedoucím knihkupectví, později propagačním redaktorem, korektorem, soustružníkem, revolverářem, horizontkářem a nakonec kontrolorem v továrnách v Liberci a v Praze-Kbelích. V roce 1960 prodělal těžkou chorobu. V letech 1961–1968 byl zaměstnán v nakladatelství Mladá fronta. V roce 1964 přijal křest a konvertoval ke katolictví, v téže době podstoupil řadu hospitalizací (psychóza a chronický alkoholismus). V srpnu 1969 odešel s manželkou a synem do exilu v SRN (Mnichov), kde pracoval v rozhlasové stanici Svobodná Evropa (nejprve jako knihovník). V roce 1971 manželka se synem odešli bez jeho vědomí zpět do Československa, roku 1972 uzavřel Diviš druhé manželství. V osmdesátých letech zažil první projevy těžké duševní choroby. V roce 1997 se z Mnichova přestěhoval zpět do Prahy.
 • v literatuře od 40. let, ale charakteristický od 60. let - blízký Holanovi

Dílo

 • motivy úzkosti, cizoty, hnusu, hledání smyslu ve světě, který je zlý a krutý
 • marnost, beznaděj, ztráta identity, rozklad
 • nenávist k normalizaci, která deformuje
 • svět má podobu velké mučírny
 • od vulgarit k biblickému jazyku
 • Chrlení krve (1963)
 • Odchod z Čech (1981)
 • Moje oči musely vidět (1991)
 • Teorie spolehlivosti (1994)
  • deníkové záznamy, poznámky, aforismy