Měšťanská literatura

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
 • 1) žákovská poezie
  • písně pijácké
  • písně milostné
  • satiry (zemsěšňující církev a šlechtu)
   • užívala latinu, národní jazyky, někdy makarónštinu
 • 2) frašky
  • obhroublé, výsměšné
  • vyvinuly se z liturgických dramat -> hrály se před chrámy, později vzkázány dál, např. na tržiště
 • 3) bajky a zvířecí eposy
  • např. "Román o lišákovi", který je typický humorem a až cynickým pohledem na lidské vztahy
 • 4) cestopisy
  • Marco Polo (1254-1324; benátský kupec a cestovatel, byl prvním Evropanem, který podrobněji poznal východní Asii): "Milion"
   • Cestopis o putování Marca Pola po Asii, zejména ve službách chána Kublaje. Jedná se o cestu z Persie do Střední Asie a dále do Číny. Podle jeho záměru to měla být příručka obchodního cestujícího, který bude putovat těmito končinami. Všechny kapitoly knihy jsou řízeny sedmi základními informacemi pro obchodního cestujícího: vzdálenost mezi jednotlivými místy s případnými astronomickými údaji, etnografická sdělení o obyvatelích a jejich zvycích, informace o zásobách potravin pro lidi a zvířata na další etapu cesty, stav bezpečnosti, místní výrobky s údaji o kvalitě, kvantitě a způsobu výroby, možnost získat zboží a za jakou cenu, místní směnné prostředky a jejich poměr k evropským - nejlépe benátským - platidlům. Mimo Marca obchodníka se však také v cestopise projevil Marco pozorovatel, který popisoval milovaného chána Kublaje, jeho život, zvyky na jeho dvoře, popis fauny a flory, zvyklosti různých národů včetně nejintimnějších oblastí života.
   • okolnosti vzniku: Léta 1298–1299 strávil Marco Polo ve vězení jako zajatec Janovanů po bitvě benátského a janovského loďstva u Korčuly. Ve vězení trávil volný čas diktováním svých vzpomínek z cest (pravděpodobně v benátském nárečí s francouzskými prvky) Rustichellovi da Pisa, který je sepsal ve francouzštině pod názvem Livres des merveilles du monde (Kniha o zázracích světa). Po propuštění žil Marco v Benátkách jako velmi bohatý kupec.
  • "Mandevillův cestopis" (14. století)
   • fiktivní cestopis (dlouho však považovaný za autentický), sepsaný v anglo-normánské franštině a poprvé publikovaný v letech 1357-1371
   • je podepsán jménem John (de) Mandeville, autorství bývá připisováno lutyšskému klerikovi Jeanu d'Outremeuse, častěji ale jinému Lutyšanovi, lékaři Jeanu de Bourgoigne
   • v Čechách jej roku 1796 vydal V. M. Kramerius pod názvem Jana Mandywilly, znamenitého a wznesseného Rytjře, Cesta po Swětě, w kteréž wypisuge rozličné kraginy a města, a co kde buďto po zemi, po moři, anebo po welikých a nebezpečných pustinách widěl, y gaké rozličné přjhody měl