Národní Obrození

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání

Národní Obrození je termín užívaný pro období v druhé polovině 18.století a první polovině 19.století, ve kterém se čeští obrozenci pokoušeli o pozvednutí českého jazyka na úroveň vyšší.

 • Dominuje Němčina. Čeština upadala, neměla normu a míchala se s jazyky.
 • Vídeňský centralismus, germanizace.
 • Dominovala katolická církev.
 • Došlo k rekatolizaci a emigraci elity.
 • Od 70. let 18. století snahy vydobýt pro ČJ předbarokní pozice.
 • Začala snaha hovořit, psát a bádat česky.
 • Kult ČJ a české národní historie.

Příčiny vzniku národního obrození

Divadlo národního obrození

 • Pro tuto dobu bylo velmi důležité.
 • 1739-1783 bylo německé divadlo v Kotcích.
 • 1771-Kníže Honzík byl pokus o první českou hru.
 • 1783-Hrabě František Antonín Nostic otevírá v Praze německé divadlo, které se v roce 1798 přejmenovalo na Stavovské Divadlo a od roku 1804 se zde hrály hry v češtině.
 • 1786-1789 fungovalo divadlo Bouda
 • V roce 1826 vznikla první opera v češtině. Napsal jí František Škroup.
 • Hrály se hlavně frašky, historické hry a překlady od jiných autorů jako William Shakespeare.
 • Vyšší úrovně se dosáhlo ve dvacátých letech 19. století.

Poezie národního obrození

 • Počátky Národního opbrození - 2 básnické školy

Thámovci

 • almanach “Básně v řeči vázané” (1785)
 • Program
 1. snažili se dokázat, že ČJ je vhodná pro jakéhokoliv umělecký text
 2. oživili starší tradici ČJ (humanistickou)
 3. překlady něm. rokokové anakreontiky
 4. zastánci sylabismu (=počet slabik ve verších)
 • dále.např.V. M. KRAMERIUS

Puchmajerovci

(viz. Antonín Jaroslav Puchmajer)
 • 5 almanachů: 1+2 Sebrání básné a zpěvů (1795)
 • Nové básně (1798-1814)
 1. ne společný program
 2. sylabotonie (=slabiky přízvučné a nepřízvučné)
 3. překlady
 4. 2 tendence: Šebastián Hněvovský (lidová-balada)

Češi proti Němcům

Češi vs. Němci:

 1. Demokracie / Feudalismus
 2. Věda / Víra
 3. Svoboda (anarchie) / Autorita (autokracie)
 4. Mírumilovnost / Výbojnost

Nejdůležitější Osobnosti

Datace

Tři postupné fáze

 1. obranná (cca do 1805)
 2. útočná (cca do 1830)
 3. vrcholná (cca do 1859)