Osnova S1

Z Vždy Nahoře
Verze z 24. 10. 2012, 11:59, kterou vytvořil Jvacek (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: ==Test 11/2012== *Slovní druhy *Mluvnické kategorie jmen a sloves *Podstatná jména abstraktní *Synonyma *Druhy zájmen *Podmiňovací způsob *Základní skladební...)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Test 11/2012

 • Slovní druhy
 • Mluvnické kategorie jmen a sloves
 • Podstatná jména abstraktní
 • Synonyma
 • Druhy zájmen
 • Podmiňovací způsob
 • Základní skladební dvojice
 • Předmět a příslovečné určení
 • Přívlastek
 • Počet vět v souvětí
 • Interpunkce v souvětí