Osnova S7

Z Vždy Nahoře
Verze z 23. 3. 2020, 16:50, kterou vytvořil Jonakj (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Česká literatura v 90. letech 19. století

Česká moderna

Česká dekadence

Katolická moderna

Česká literatura na počátku 20. století

Generace buřičů

Česká literatura v letech 1918 - 1945

Spisovatelé demokratického proudu

Obraz první světové války v literatuře

Imaginativní próza

Próza levicově orientovaných autorů

Psychologická próza

Expresionismus v české literatuře

Katolická próza

Ruralismus (venkovská próza)

Německy psaná literatura v českých zemích

Proletářská poezie

Poetismus

Surrealismus

Poezie katolických autorů

Velikáni české meziválečné poezie

Poezie národního ohrožení

Dominanty české literatury během okupace

Okupační poezie

Okupační próza

Česká literatura po roce 1945

Česká poezie po roce 1945

Poezie reagující na moment osvobození

Skupina 42

Skupina Ohnice

Schematismus a jeho projevy

Poezie všedního dne

Poezie autorů kolem časopisu Host do domu

Poezie autorů generace 60. let

Velké osobnosti české poezie 2. poloviny 20. století

60. léta v literatuře

Literatura v letech 1968-69

Literatura v 70. a 80. letech

Prozaici po roce 1945

Autoři oficiálně vydávané prózy

Schematismus v české próze
Prozaici narušující poúnorový schematismus

Autoři oficiálně vydávané prózy

Autoři samizdatově a exilově vydávané prózy

Autoři lágrové literatury

Dramatická tvorba v 60.-80. letech

Undergroundová literatura a písňové texty

Současná česká literatura

Vybrané kapitoly ze světové literatury

Prokletí básníci

Postmodernismus

Např.

Absurdní drama

Zbytek