!!!1. čtvrtletní práce S2: 7. listopadu 2014!!!

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání

1. písemná práce

 • Slovní druhy
 • Mluvnické kategorie jmen a sloves
 • Podstatná jména abstraktní
 • Synonyma
 • Druhy zájmen
 • Podmiňovací způsob
 • Základní skladební dvojice
 • Předmět a příslovečné určení
 • Přívlastek
 • Počet vět v souvětí
 • Interpunkce v souvětí