!!!1. čtvrtletní práce S4: 10. listopadu 2014!!!

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání

1. písemná práce

  • Grafický rozbor souvětí
  • Slovní druhy
  • Mluvnické kategorie jmen a sloves
  • Slova cizího původu
  • Synonyma
  • Odvozování
  • Větné členy
  • Druhy vět vedlejších
  • Poměry mezi větami hlavními
  • Vyhledávaní chyb v psaném textu