Historie verzí stránky „!!!3. čtvrtletní práce: 15. dubna 2015!!!“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 31. 3. 2015, 19:34Jonakj (diskuse | příspěvky). . (402 bajtů) (+402). . (Založena nová stránka s textem „*slovní druhy *mluvnické kategorie podstatných jmen *mluvnické kategorie přídavných jmen *mluvnické kategorie sloves *slova příbuzná *základní…“)