!!!3. čtvrtletní práce S4: 16. dubna 2015!!!

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
  • slova souřadná, nadřazená a podřazená
  • sousloví
  • synonyma a antonyma
  • stavba slova
  • podstatná jména pomnožná a hromadná
  • druhy zájmen a číslovek
  • přechodníkové tvary
  • stupňování přídavných jmen
  • způsoby obohacování slovní zásoby
  • opravování pravopisných chyb v zadaném textu