!!!4. čtvrtletní práce S2: 12. června 2015!!!

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
 • druhy vět podle postoje mluvčího
 • druhy otázek
 • základní skladební dvojice
 • grafický rozbor věty jednoduché
 • doplněk
 • přístavek
 • určování počtu vět v souvětí
 • grafický rozbor souvětí
 • nahrazování vedlejší věty větným členem a naopak
 • velká písmena
 • i/y
 • utváření souvětí podle grafů