Česká literatura v 90. letech 19. století

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
  • Dekáda překotného vývoje, vznik nových uměleckých směrů a seskupení, proměňuje se chápání toho, kdo je umělec, dochází ke střetu generací:
    • starší - umění má bránit národní zájmy, budovat národní sebevědomí, přispívat k emancipaci češství, má apelativní charakter
    • mladší - ovlivněni překlady (nejvíc prokletými básníky), prosazují individualizaci, pohled do vnitřního světa tvůrců, nové výrazové způsoby a prostředky
  • Výraz náznakem, tušením, tajemstvím -> obliba impresionismu a symbolismu