Česká moderna

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Manifest české moderny
 • s dekadenty se neshodovali v názoru na společenský význam literatury (podle modernistů má svou důležitost)
 • nesouhlasili s generací starší pro její přílišný nacionalismus
 • blížili se realismu
 • vedli lit. spory: F. X. Šalda, J. S. Machar X J. Vrchlický (problém: V. Hálek)
 • říjen 1895: Manifest České moderny (podepsali J. S. Machar, F. X. Šalda, A. Sova, O. Březina V. Mrštík, J. K. Šlejhar aj.)
  • nešlo o jednolitý proud tvůrců
  • formuloval společná umělecká východiska mladých tvůrců
  • vyjádření k obecnějším otázkám společenským a politickým (např. soucit s chudobou dělnictva, úsilí o všeobecné volební právo či tolerantní soužití s německým národem)
  • důraz byl kladen na tvůrčí svobodu umělce
  • význam cizích vlivů - mají být inspirací, ne předlohou (Chceme individualitu, chceme ji v kritice, v umění. Umělce chceme, ne echa cizích tónů, ne eklektiky, ne diletanty. Nevážíme si pestrobarevného látání přejatých myšlenek a forem, zrýmovaných politických programů, imitací národních písní, veršovaných folkloristických tretek, šedivého fangličkářství, realistické ploché objektivnosti.)
 • skupina se brzy rozpadla, přesto byl její vliv značný
 • moderna: shrnující název pro směry od 90. let 19. století do počátku 1. světové války