2. písemná práce

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
  • odstraňování pravopisných chyb
  • slovesný vid a vidové dvojice
  • mluvnické kategorie jmen a sloves
  • s/z/vz
  • bě/pě/vě/mě
  • odvozování, zkracování, skládání
  • slova cizího původu a jejich česká synonyma
  • tvary zájmena
  • tvary podstatných jmen
  • i/y