3. písemná práce - !11. dubna 2014!

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Příslovce
 • Vzory podstatných jmen
 • Větné členy
 • Synonyma
 • Stupňování přídavných jmen
 • -i/-y
 • -s/-z/-vz
 • -bě/pě/vě/mě
 • Určování slovních druhů
 • Mluvnické kategorie sloves
 • Slovesný vid
 • Obohacování slovní zásoby ČJ
 • Slova cizího původu a jejich české ekvivalenty