4. písemná práce - !10. června 2014!

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
  • souvětí souřadné a podřadné
  • poměry mezi větami hlavními
  • grafické znázornění souvětí
  • rozlišování vět jednoduchých a souvětí
  • poměry mezi souřadně spojenými vedlejšími větami
  • interpunkce v souvětí
  • několikanásobné větné členy a poměry mezi nimi
  • přestylizování souvětí (souřadné <-> podřadné / změna jednoho poměru v jiný)