60. léta v literatuře

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
L. Vaculík, M. Kundera a I. Klíma na IV. sjezdu spisovatelů
Manifest Dva tisíce slov
 • období podstatně uvolněnější než léta padesátá
 • začal se prosazovat tzv. reformní komunismus
 • období rehabilitací:
  • a) Politických:
   • v roce 1960 vyhlásil prezident Novotný amnestii, která prominula zbytky trestů většině vězňů odsouzených ve vykonstruovaných politických procesech
   • 1966/67 - probíhaly přezkumy obžalob z 50. let
   • rehabilitování byli např. J. KNAP, J. ZAHRADNÍČEK, F. KŘELINA
  • b) Literárních:
   • stále fungovala cenzura, byla však mírnější; v okleštěné podobě mohla znovu vycházet díla např. J. DURYCHA, J. ZAHRADNÍČKA, J. DEMLA
 • 1967 - uskutečnil se IV. sjezd spisovatelů, na němž s kritickými proslovy vystoupili mj. L. VACULÍK, V. HAVEL, M. KUNDERA; výsledkem byla roztržka s vedením KSČ
 • 1968 - proběhlo tzv. Pražské jaro (A. Dubček byl zvolen generálním tajemníkem KSČ, L. Svoboda prezidentem republiky): padla cenzura, otevřely se hranice na Západ, začalo se hovořit o svobodných volbách či znavuzavedení malého soukromého podnikání
 • červen 1968 - byl publikován text Dva tisíce slov, v němž jeho autor Ludvík Vaculík volal po další demokratizaci společnosti