Adam Václav Michna z Otradovic

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Adam Václav Michna z Otradovic

(1600-1676)

 • básník, hudební skladatel, sbormistr, varhaník, učitel
 • Narodil se a zemřel v Jindřichově Hradci. Pocházel ze staré aristokratické rodiny. Stal se vůbec prvním frekventantem školy Řádu Tovaryšstva Ježíšova, kde studoval v letech 1611–1612 a 1615–1617. Mnoho Michnových skladeb bylo později tisknuto právě jezuity v jejich pražském nakladatelství. Úpadek všeho národního života po bitvě na Bílé hoře, a zvláště také pokleslost umění, se jej bolestně dotýkaly a povzbudily ho k napsání jeho nejslavnějších děl. Byl dvakrát ženat, o jeho potomcích nemáme žádné zprávy. Kromě svých uměleckých profesí provozoval též obchod s vínem, byl váženým občanem a majitelem domu ve městě. V roce 1633 se stal varhaníkem a sbormistrem proboštského chrámu v Jindřichově Hradci a tyto funkce vykonával téměř po celý život. Výrazně přispěl k aktivitám místního hudebního života. V roce 1673 založil Nadaci pro výchovu mladých hudebníků a odkázal jí také část svého jmění.

Dílo

 • inspirace v lidovém, venkovském prostředí
 • texty srozumitelné,blízké lidu
 • milostná a přírodní lyrika vyjadřující pocity radosti, klidu, pohody
 • také blízký vztah k svatým
 • vydával sbírky hudebně aranžované poezie, např.:
  • Česká mariánská muzika (1647)
  • Loutna česká (1653)