Antonín Koniáš

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Antonín Koniáš

(1691-1760)

 • český kazatel, misionář, cenzor a náboženský spisovatel, člen jezuitského řádu
 • jedna ze záporných postav Jiráskova románu Temno
 • Narodil se v Praze (zde též zemřel) do rodiny knihtiskaře v jezuitském Klementinu. Získal základní a střední jezuitské vzdělání. Mezi roky 1705-1708 byl posluchačem filosofie na Pražské univerzitě. V sedmnácti letech vstoupil do jezuitského řádu, pět let působil jako učitel. Po dokončení studií bohosloví v roce 1719 se věnoval misijní činnosti ve východních, jižních a západních Čechách. Měl mj. za úkol pátrat po nekatolických knihách.
 • vynikající kazatel, kázal pětkrát denně (německy a česky)
 • celý život zasvětil protireformaci v českých zemích, jeho boj proti protestantské literatuře vedl k zabavení značného množství knih (kolem 30 000)
  • „bludné“ knihy nahrazoval katolickými, některé „opravil“ (vytrhnutím listu, začerněním, vepsáním textu), ostatní většinou odevzdával na biskupství, malou část z nich (se souhlasem nadřízených) teatrálně pálil
  • jeho zápal považovali někdy za přehnaný a problematický i sami jezuité a byl ze strany svých představených za něj napomínán

Dílo

 • Klíč kacířské bludy k rozeznání otevírající, k vykořenění zamykající (1729)
  • seznam "závadné" literatury, zakazuje většinu evangelické literatury z let 1414–1620 a exulantskou protikatolickou literaturu
 • Cytara Nového Zákona (1727)
  • náhrada starých evangelických kancionálů
 • aj.