Arabská literatura

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
 • je úzce spjata s islámem
Korán
 • „Korán” (= Přednášení, Recitování; 7. stol. n. l.) - svatá kniha muslimů, základní náboženské dílo islámské kultury
  • soubor textů psaný rýmovanou prózou
  • normy etické, náboženské, kultovní i právní (hlásá mj. pět sloupů víry a pět sloupů rituálu)
  • člení se na 114 kapitol (tzv. súry)
  • vycházel ze zjevení proroka Mohameda v Mekce a Medině, inspiroval se ale také řeckými texty, Biblí, apokryfy či staroarabskou slovesností

Dalšími zdroji islámského učení jsou

 • „Hadís” - skutky a výroky Proroka a jeho čtyř nástupců
 • „Šaría” - základ islámského práva, systém kultovních povinností, norem a právních zásad
Šahrazád a Šahrijár
 • „Tisíc a jedna noc” - nejslavnější arabské prozaické dílo
  • sbírka pohádek, bajek, anekdot, pověstí, legend, příběhů a mravoučných historek
  • základem je perský text „Tisíc vyprávění”, na který se nabalovaly další soubory (indické, perské, egyptské...)
  • Jednotlivé příběhy vypráví dívka Šahrazád králi Šahrijárovi, který se - otřesen nevěrou milované manželky - mstí ženám tím, že je nechává popravit (po noci, kterou s nimi strávil). Šahrazád, jež se ke králi vydala dobrovolně místo své sestry, svým vypravěčským uměním nakonec královo nešťastné srdce vyléčí.