Baroko

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Caravaggio: Ukřižování svatého Petra, 1601
Lorenzo Bernini: Vidění svaté Terezie, 1652
Christopher Wren: Katedrála svatého Pavla, 1708
 • 16. a 17. století (s přesahy do století 18.)
 • ovlivnilo všechny oblasti společenského života
 • označení původně pochází z portugalského pérola barroca – perla nepravidelného tvaru; původně užíváno ve spojení s něčím směšným, přemrštěným, bizarním, v 19. stol. se vžilo jako běžné označení celé epochy
 • nástup baroka souvisí se společenskou situací v Evropě 16. století -> náboženský rozkol ->
 • tridentský koncil (1545-1563) - odpověď na reformaci:
  • obnovení inkvizice
  • založen jezuitský řád (Ignác z Loyoly, 1540)
  • obnovení kultu svatých
  • zakládání poutních míst

Charakteristika směru

 • umění se stalo prostředkem náboženského boje
 • protipól renesance, poslední univerzální styl v Evropě
 • charakteristické rysy:
  • spjato s katolickou církví
  • mělo ohromovat, fascinovat, působit na smyslovou stránku vnímání
  • převládá složka citová nad racionální
  • příklon k vlastnímu nitru
  • dynamické, dramatické, citově vřelé
  • mystický charakter
  • bohaté užívání kontrastů
  • člověk je viděn jako bytost nicotná a pomíjivá
  • prosadilo se ve výtvarném umění, hudbě a literatuře
 • barokní umění vykazovalo dvě tendence:
  • a) mystická
  • b) manýrismus (formálně dokonalé, ale odtržené od reality)
 • projevy barokní literatury v Evropě: v jednotlivých zemích se liší, ale společným rysem je květnatost mluvy
 • Španělsko: gongorismus (podle Louise de Gongora y Argote)
 • Itálie: marinismus (Giambatista Marini)
 • Francie: literatura preciózní (vyumělkovanost a strojenost, neúměrný patos)