Bedřich Bridel

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Bridel coby misionář obrací lid na katolickou víru

(1619-1680)

 • jezuitský kněz a misionář, profesor rétoriky a poetiky, spisovatel a básník
 • Narodil se ve Vysokém Mýtě, byl synem radního písaře. Do jezuitského řádu vstoupil v osmnácti letech roku 1637. Společně se svým spolužákem Bohuslavem Balbínem vystudoval teologii a filozofii. Vysvěcen na kněze byl roku 1650 a poté působil jako profesor rétoriky a poetiky na Karlově univerzitě. Protože měl značné finanční prostředky, založil roku 1656 v Klementinu tiskárnu, kterou vedl jako správce. V té době také napsal většinu svých významných děl. V roce 1660 se však začal věnovat misijní činnosti na Boleslavsku, Čáslavsku, Hradecku a Chrudimsku, kde obracel lidi na katolickou víru. Zemřel, když pomáhal ošetřovat nemocné morem v Kutné Hoře.

Dílo

 • hojně překládal a psal legendy, písně, básně i filosofická, meditativní a náboženská didaktická díla (většina z nich vyšla ve své době anonymně)
 • společným jmenovatelem jeho tvorby je výrazná mystičnost
 • poetická skladba Co Bůh? Člověk? (1659)
  • vrcholné dílo české barokní poezie
  • je pojata jako promluva samotného básníka v první osobě k Bohu
  • úvaha nad mladostí a pomíjivostí člověka v protikladu k nekonečnosti a velikosti Boha (barokní kontrast lidské bytosti oproti věčnosti)
  • bohatá metaforika
 • dále napsal např.:
  • Katechizmus (1672)
  • Příprava k výborné smrti (1680, báseň)