Charles Louis de Montesquieu

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání

(1689-1755)

Charles Montesquieu
 • francouzským spisovatel, historik, filozof
 • kritik francouzské absolutistické vlády a společnosti své doby
 • Narodil poblíž Bordeaux v urozené měšťanské rodině. Rodiče mu za křestního kmotra zvolili žebráka, aby si celý život připomínal chudobu svých bratří. Studoval právo, stal se poradcem parlamentu v Bordeaux. Roku 1715 se oženil s Jeanne de Lartigue, bohatou protestantkou. O rok později zdědil po strýci velké jmění včetně titulu barona z Montesquieu a od té doby se věnoval již převážně jen světovým problémům a zábavě. Velmi se zajímal o vědu a prováděl různé experimenty na poli anatomie, botaniky, fyziky. Později se zaměřil na člověka a humanitní studia, věnoval se literatuře a filozofii. Po svém zvolení do Francouzské akademie 1726 podnikl Montesquieu několik cest po Evropě, především po Anglii, kde ho zaujala náboženská tolerance a politická svoboda. Po návratu z cest začal pracovat na svých největších dílech. Zemřel v Paříži na žloutenku.

Dílo

 • Perské listy (1721 vydáno anonymně v Holandsku)
  • první osvícenský román
  • epistolární román
  • satirický popis francouzské společnosti pohledem návštěvníků z Persie, které provází filosof, jenž jim vysvětluje panující poměry
  • výsměch marnivosti a lehkomyslnosti Francouzů, jejich vášni pro hru, záletnosti žen, mrzoutství starců, zkorumpovanosti dvorské šlechty, finanční politice, náboženské nesnášelivosti a despotismu
  • Kniha je založena na dopisech Uzbeka a Rizy, dvou Peršanů, kteří utekli do Evropy. V Persii Uzbekovi pro jeho politické postoje hrozil trest smrti. V Evropě většinou žili v Paříži. Uzbek nechal doma harém se svými ženami, jejich služkami a eunuchy. Z Uzbeka se postupem času stává díky evropské kultuře osvícený myslitel. Paradoxní je, že ke svým ženám zachovává vztah orientálního despoty. Román končí sebevraždou manželky Roxany, která se vzbouří proti svému zotročení.

 • O duchu zákonů (1748)
  • spis, ve kterém se autor zabývá státoprávními otázkami, historií a formou práva, státu a společenských institucí (vychází přitom z Johna Locka)
  • moc má být rozdělena na výkonnou, zákonodárnou a soudní (bez ní podle autora dochází k potlačení svobody)
 • oba výše uvedené tituly zařadila církev do Indexu zakázaných knih