Daniel Adam z Veleslavína

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Daniel Adam z Veleslavína

(1546-1599)

 • nakladatel, spisovatel, bohemista, lexikograf, historik, filozof, překladatel, organizátor literární činnosti, vysokoškolský pedagog
 • svou vydavatelskou a organizační výrazně přispěl k rozvoji českého jazyka a přispěl k jeho kodifikaci
 • období konce 16. století, kdy došlo k nebývalému rozmachu českého písemnictví, je označováno jako doba Veleslavínova (též zlatý věk české literatury)
 • Narodil se a zemřel v Praze, pocházel z vážené měšťanské rodiny. Vystudoval pražskou univerzitu, později na ní jako mistr přednášel. Oženil se s dcerou knihtiskaře Jiřího Melantricha a zdědil po něm v roce 1586 tiskárnu. Zasloužil se o vydání osmdesáti českých děl s výtečnou typografickou úpravou a byl také prvním vydavatelem notových tisků. Byl tajným stoupencem Jednoty bratrské. Pro své četné aktivity získal šlechtický titul. Po Veleslavínově smrti složilo 35 básníků elegie na jeho počest.

Dílo

 • Kalendář historický (1578)
  • jediné Veleslavínovo původní dílo
  • u každého dne uváděl pamětihodné události
 • překládal, upravoval a vydával díla historická (např. Kronika světa), odborná, politologická či slovníky (latinsko-česko-řecký; latinsko-česko-německý)
 • psal předmluvy vydávaným pracím
 • Kroniky dvě o založení země české - zásadní vydavatelský počin
  • překlad latinsky psané kroniky papeže Pia II. a původní české kroniky Martina Kuthena
  • Veleslavín vydání doplnil vlastní předmluvou