Daniel Defoe

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Daniel Defoe

(1660-1731)

 • anglický spisovatel, novinář a tajný agent, významný reprezentant osvícenství
 • během života používal přinejmenším 198 různých pseudonymů
 • Narodil se v Londýně (zde také zemřel) jako syn Jamese a Alice Foe. Jeho otec byl řezník a svíčkař. V deseti letech mu zemřela matka. Na svůj prostý původ nebyl Daniel hrdý, proto si ke svému jménu začal v 90. letech 17. století přidávat aristokraticky znějící "De". Později tvrdil, že je spřízněný s šlechtickým rodem De Beau Faux. Vystudoval presbyteriánskou školu, kde se mu dostalo nejvyššího akademického vzdělání. Jaka kazatel se však nechtěl živit, lákalo ho podnikání: obchodoval s tabákem, vínem a jiným zbožím. Kapitál investoval do zámořských plaveb a navázal obchodní styky v cizině, kam také dodával své zboží. Nedlouho na to však musel ohlásit úpadek, neboť loď s jeho zbožím ztroskotala. Poté založil firmu na výrobu cihel a tašek a všechny dluhy z předešlého podnikání během deseti let splatil. Roku 1684 se oženil s Mary Tuffleyovou a měli spolu dva syny a pět dcer. Defoe jako protestant bouřil proti katolickému králi Jakubovi a jeho politice (plán učinit z Anglie katolickou zemi). V roce 1685 se zúčastnil mohutného lidového povstání drobných sedláků a tkalců. Po potlačení povstání se musel ukrývat. Za tři roky se připojil k armádě Viléma Oranžského, který Jakuba zbavil trůnu. Za své dílo The Shortest Way with the Dissenters (1702) byl Defoe roku 1703 pět měsíců vězněn. Vydával řadu periodik, nejdéle časopis The Review (1704-1713). Za ironický pamflet navrhující řešení konfliktu mezi státní, anglikánskou církví a puritány byl odsouzen k pranýřování. Poté byl získán do státní služby: jako tajný agent připravoval v roce 1707 sjednocení parlamentů Anglie a Skotska. Své nejslavnější dílo napsal jako zralý muž ve věku téměř šedesáti let.

Dílo

 • Defoe ve svých dílech rozvinul tradici španělských pikareskních románů a cestopisů a zdařile vystihl ekonomické myšlení jednotlivce v době začínajícího kapitalismu
 • Robinson Crusoe (1719, celým titulem Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoa, námořníka z Yorku)
  • román o vítězství nad přírodou i nad sebou samotným
  • jeden z prvních románů s realistickými prvky
  • inspirováno skutečným příběhem námořníka Selkirka, vysazeného po roztržce s kapitánem na neobydleném ostrovu u pobřeží Chile
  • v češtině existují dvě verze románu: překlad originálu a adaptace J. V. Plevy (1899-1985)
  • Defoe v něm mj. sleduje vývoj Robinsonovy cesty k Bohu a formování jeho mravních vlastností a vytváří typ svobodného jedince ztělesňujícího morálku bílého muže
  • Robinsonův boj a vítězství vedoucí k prosperitě vzala za svůj rodící se anglická buržoazie
  • Defoe románem vyzdvihl kladné lidské vlastnosti, oslavil anglickou civilizaci a vyjádřil své přesvědčení o její nadřazenosti
  • Dílo vypráví o synovi z kupecké rodiny, který uteče na moře, aby se stal námořníkem. Je zajat piráty a upadne do otroctví, následně spolu s dalším otrokem utíká po moři. Nakonec ztroskotá a žije mnoho let sám na pustém ostrově. Kniha pokračuje vyprávěním Robinsonova života na ostrově - výroba deštníku, oblečení, pálení cihel, pěstování plodin a chov koz, pečení vlastního chleba aj. Poté na ostrově ztroskotá loď, která přinese Robinsonovi přítele - psa Reka a také spoustu dalších užitečných věcí. Na ostrov se dostanou také kanibalové. Robinson zachrání divocha, jednu z jejich možných obětí, a pojmenovává ho Pátek. Civilizuje jej - naučí ho řeč a základy náboženství. Podaří se jim porazit piráty, kteří se na jejich ostrov vypravili. Zachrání je španělská obchodní loď, na které se spolu vrátí domů.
 • Moll Flandersová (1722)
  • román o dobrodružném životu ženy pocházející z nejchudší společenské vrstvy, která je rozhodnutá všemi prostředky získat majetek a společenské postavení
  • Dílo je pojato jako vzpomínkové vyprávění. Ústřední hrdinka prožila dvanáct let jako nevěstka, pětkrát byla provdána (jednou za vlastního bratra), dvanáct let kradla, osm let strávila ve vyhnanství a nakonec zbohatla a v požehnaném věku zemřela ctnostně jako kajícnice.
  • vypravěč se vyhýbá moralizování - počínání Moll je líčeno bez příkras, zároveň je ale vyzdvižena její schopnost vzdorovat nepříznivým životním okolnostem , její nesmírná činorodost a houževnatost
 • Defoe psal také ironické pamflety a hanopisy