Dante Alighieri

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání

(1265-1321)

Dante Alighieri
G. Dore: ilustrace k Božské komedii
 • italský básník, je považován za tvůrce spisovné italštiny
 • Pocházel z Florencie. Jeho rodiče byli příslušníky drobné šlechty. Posledních dvacet let života strávil ve Veroně a v Ravenně. Za odpor papeži a za hájení městské svobody byl odsouzen do vyhnanství a na smrt. Tím byl jeho život i tvorba trvale poznamenán stejně jako láskou k předčasně zemřelé Beatrici.
 • charakteristický vírou v člověka a obdivem k antice

Dílo

 • „Božská komedie” (1306-1320) - duchovní epos, dílo na pomezí středověku a renesance
  • Příběh začíná nepovedenou procházkou poutníka ve středních letech (autor sám), který zabloudí v hlubokém lese (temný hvozd je alegorií světa, kterým se člověk protlouká). Zde ho napadnou tři šelmy - pardál zpodobňující smyslnost, vlčice jako alegorie lakomství a lev jako symbol pýchy. Poutník zběsile utíká pryč a dostane se k příkrému srázu, kde narazí na svého průvodce - antického básníka Vergilia, který byl vyslán Beatricí, aby Danteho provedl skrz Peklo a Očistec. Vergilius přiměje Danta k hlubokému zamyšlení nad vším, co okolo sebe uvidí, a tak se báseň nese na vlnách filozofických rozprav, mnoha otázek a už mnohem méně odpovědí. Básník opouští Danta v předpokoji v Pekle, jako pohan narozený před příchodem Krista nesmí nikdy překročit práh jemu zapovězeného Ráje. V Ráji se Danta ujímá jeho milovaná Beatrice ve zbožštělé podobě a obě zbloudilé duše, které k sobě mají navždy patřit, dojdou zaslouženého míru a pokoje.
  • alegorie poutě člověka i lidstva ke spáse a k Bohu
  • autor se vyjadřuje k dějinám i ke své současnosti
  • původní název byl jen "Komedie" (= končila spásou), přívlastek "božská" doplnil G. Boccaccio, první Dantův životopisce
  • středověkými rysy jsou
   • a) používání trichotomie: 3 oddíly, v každé části 33 zpěvů, 3 průvodci, 3 šelmy
   • b) představa o dualismu těla a duše
  • k novověké literatuře se dílo řadí díky vyjádření:
   • a) lásky k ženě
   • b) lásky k vlasti
   • c) obdivu k antice
  • dílo mělo vliv na řadu dalších autorů, mj. Miltona, Komenského, Kollára