Divadlo

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
  • divadlo (dramatické umění) je velmi blízké literatuře, ale není s ní totožné
  • vychází z pomyslné dohody mezi scénou a divákem (ten je srozuměn s tím, že se mu bude předvádět skutečnost)
  • k divadelním žánrům se řadí nejen tragédie, komedie, činohra, ale i opera, opereta, muzikál, pantomima, balet aj.
  • libreto – textový podklad pro divadelní představení, příběh, který je předváděn na scéně
  • divadelní hra se skládá z jednání (aktů)
  • vlastnímu ději někdy předchází prolog
  • po dovršení děje může následovat epilog