Edvard Valenta

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Edvard Valenta

(1901-1978)

 • prozaik, básník a novinář
 • českou veřejnost blíže seznámil s osobností Jana "Eskymo" Welzla
 • v 50. letech pomáhal nabourávat poúnorový schematismus v české literatuře
 • Narodil se v Prostějově jako syn zubního lékaře, ale brzy osiřel a vyrůstal v rodině strýce, spolumajitele továrny na hospodářské stroje. V době studií na reálném gymnáziu redigoval Edvard Valenta spolu s Jiřím Wolkrem Sborník českého studenstva na Moravě a ve Slezsku. Tam také debutoval svými básněmi. V roce 1920 opustil studia na brněnské technice a až do roku 1935 působil v Lidových novinách jako redaktor, fejetonista, soudničkář apod. V letech 1936 - 37 na podnět a za finanční podpory J. A. Bati cestoval po USA, Kanadě, ostrovech Západní Indie, Guyaně a Madeiře. Poté provázel J. Baťu jako tajemník po USA. Za nacistické okupace nesměl Edvard Valenta v novinách pracovat, po válce se vrátil do Lidových novin a od roku 1948 se věnoval pouze literatuře. V roce 1948 byl krátce vězněn, v padesátých letech publikoval většinou pod pseudonymy. V 70. letech se opět na nějaký čas nuceně odmlčel. Zemřel v Praze.

Dílo

 • Jdi za zeleným světlem (1956)
  • próza vymykající se dobovým ideologicko-uměleckým normám
  • psychologicky propracovaný román, jehož jádro tvoří hrdinovy reflexe, v nichž s citem pro jemná duševní hnutí a zároveň s chladným odstupem rozpitvává a sebekriticky hodnotí každý svůj krok
  • nadlouho jediné publikované dílo, které se podstatně a s úzkostlivým smyslem pro čest vyrovnávalo s otázkami života v nesvobodě, naléhavými i v době jeho vzniku
  • Zčásti autobiografickým hrdinou je racionální intelektuál, jenž se za protektorátu přestěhuje na venkovskou samotu a zde se navzdory své nespontánnosti sbližuje s rostoucím okruhem výrazně profilovaných typů a zároveň je vtahován do stále nebezpečnějších protiokupačních aktivit.
 • dále např. Ledové povídky (1934)
  • vzpomínky polárního lovce, obchodníka a dobrodruha J. Welzla
  • věrně reprodukují osobitý jazykový projev moravského kosmopolity
 • Dlouhán v okně (1965)
  • detektivní, psychologicky pojatý román