Erasmus Rotterdamský

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Erasmus Rotterdamský

(1469-1536)

 • holandský myslitel, augustiniánský řeholník a představitel zaalpské renesance a humanismu
 • teolog a filozof
 • prosazoval renesanční ideál mravního růstu jedince cestou neustálého vzdělávání
 • ovlivnil celou Evropu, mj. i české země
 • Narodil se roku 1469 zřejmě v Rotterdamu. Mylně se domníval, že jméno Gerrit pochází ze slova „toužit“, a proto si zvolil latinizované jméno Desiderius. Patřil mezi nejvýznamnější a nejvlivnější představitele evropského humanismu, je považován za předchůdce reformace, ačkoli sám se stavěl velmi kriticky k jejím projevům (opustil například kvůli reformě basilejské univerzity svou milovanou Basilej). V náboženských sporech první poloviny 16. století byl přívržencem náboženské tolerance. Nejprve byl augustiniánským řeholníkem, od roku 1492 byl po svém kněžském svěcení ve službách biskupa v Cambrai. V letech 1495 až 1499 studoval v Paříži, jako kněz procestoval celou Evropu a stal se slavným učencem. Mezi roky 1506 a 1509 žil v Itálii a mezitím pobýval v Nizozemí a Anglii. V letech 1514 až 1521 žil v Basileji, odkud vycestovával, aby nechal u svého přítele Johanna Frobena tisknout své knihy. Od roku 1524 opět bydlel v Basileji, avšak po získání města na stranu reformace Ulricha Zwingliho odešel na protest do Freiburgu. Zemřel na úplavici, pohřben byl v basilejské katedrále.

Dílo

 • Chvála bláznovství (1509; také česky Chvála Bláznivosti)
  • latinsky psaná alegorie
  • satira na poměry ve společnosti
  • je pojata jako proslov paní Bláznivosti, kterou doprovázejí Opilství, Nevědomost, Podlézavost a Sobectví
  • hlavním poselstvím knihy je autorova domněnka, že veškeré štěstí v životě pochází výhradně od bláznivosti
  • kniha byla do češtiny poprvé přeložena v 16. století Řehořem Hrubým z Jelení