Expresionismus v české literatuře

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
 • umělecký směr vycházející z pocitu krize evropské civilizace
 • soustředí se na odcizení člověka, jeho rozpolcenost, rozpad hodnot
 • vyjadřuje atmosféru úzkosti, vědomí absurdity světa, pocity skepse a rezigance
 • proti racionalitě a popisnosti staví subjektivismus, citovost, lidské nitro
 • částečně předznamenává existencialismus
 • částečně souvisí se zkušeností první světové války
 • u nás se prosadil od počátku 20. let
 • k expresionismus se hlásila brněnská Literární skupina (jejím hlavním teoretikem byl František Götz, 1894-1974)
 • český expresionismus měl blízko koncepci utopického socialismu (chce být diktaturou lásky a lidskosti v jeku světové nanávisti)
 • manifest českého expresionismu Naše naděje, víra a práce (1922)
 • někdy nabývá groteskní podoby