Francois Villon

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Francois Villon

(asi 1431 - po 1463)

 • někdy je označován jako první prokletý básník
 • stojí na rozhraní středověku a renesance
 • pravým jménem François de Montcorbier
 • Narodil se v Paříži. Byl vychováván bohatým a vzdělaným knězem (po něm básník z vděčnosti začal užívat nové jméno), který nechal Villona vystudovat Sorbonnu (1449 se stal bakalářem a 1452 mistrem). Villon však žil bouřlivým bohémským životem: měl blízko k pařížskému podsvětí a stal se rváčem, tulákem a zlodějem. Trestům unikal díky protekčním zásahům vlivných přátel. Roku 1455 zabil Villon kněze (pravděpodobně soka v lásce), ale utekl na venkov a o rok později byl omilostněn. Nadále se toulal, byl souzen za krádeže a výtržnosti a roku 1462 byl coby nepolepšitelný odsouzen k smrti oběšením. Trest byl po odvolání změněn na deset let vyhnanství. Další jeho osudy nejsou známy.
 • o životě F. Villona obsáhle pojednává román Jarmily Loukotkové Nazvdory básník zpívá

Dílo

 • Odkaz (1456, též Malý testament)
  • sbírka básní ironického a satirického obsahu
 • Závěť (1462, též Velký testament)
  • písně nábožné, dvorská poezie, "bláznivé písně"
  • prostředí pařížského podsvětí a hospod, ale i paláců
  • sbírka odráží autorovu trpkou životné zkušenost - Villon se zamýšlí nad svým pohnutým osudem, své hříšné skutky omlouvá chudobou a nepřízní osudu
  • básník se vysmívá nejen společnosti, ale i sobě samému
  • řada básní je psána formou francouzské (villonské) balady:
   • ta sestává ze tří delších slok a polovičního dozpěvu (poslání)
   • poslední verše slok i dopěvu se opakují jako refrén