Franz Werfel

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání

(1890-1945)

Franz Werfel.jpg
 • světově proslulý dramatik a prozaik
 • Narodil se v Praze, kde strávil dětství a dobu studií. Jeho otec byl bohatým židovským továrníkem. Velký vliv na něj měla jeho česká chůva, zbožná křesťanka - ta ho brávala s sebou do katolického kostela. S otcem pak chodíval do synagogy. Toto spojení židovství a katolicismu v něm zanechalo silný dojem a vytvořilo celoživotní přesvědčení, že obě náboženství jsou jen dvě podoby téže víry. Jako žák a student nebyl nijak vynikající, učení ho nebavilo, propadal a často střídal školy. Nejraději se pohyboval ve společnosti německých literátů v kavárně Arco. Maturitu složil s velkými obtížemi. Krátce nato debutoval knihou expresionických básní, která způsobila senzaci a Werfel byl oslavován jako jeden z pilířů expresionismu. V roce 1912 odešel k zasilatelské firmě do Hamburku a pak jako lektor do lipského nakladatelství. Po vypuknutí 1. světové války narukoval na haličskou frontu. Po čase se mu podařilo dostat do Vídně, do tiskového oddělení. V roce 1929 se oženil s Almou Mahlerovou. Když v roce 1938 obsadil Hitler Rakousko, byl Werfel na Capri a mohl odjet do Francie. V roce 1940 prchl pěšky přes Pyreneje do Španělska a odtud do USA. Poslední roky života strávil spisovatel v Kalifornii, v srpnu 1945 v Beverly Hills podlehl infarktu.
 • židovského původu, ale vyznáním katolík

Dílo

 • čtenářsky přístupné, vypravěčsky poutavé
 • morálně laděné romány - hrdiny jsou lidé lásky, dobra, mravní očisty
 • „Čtyřicet dnů” (1933) - rozsáhlý román
  • Soustředí se na útlak Arménů a vyhlazovací boje proti nim v Turecku v době první světové války. Jádrem příběhu je čtyřicet dní trvající hrdinský boj malé nezkušené arménské armády, statečně odolávající na Hoře Mojžíšově na pobřeží Středozemního moře mnohonásobné turecké-muslimské přesile.
 • „Jakobowski a plukovník” (1944, drama)
  • Děj hry označené jako komedie-tragédie je situován do Francie roku 1940. V krytu malého pařížského hotelu se sekávají dva hlavní hrdinové – Poláci Jakobowski a plukovník Stjerbinski. Jakobowski je Žid, který se uchýlil do Paříže, kde žije v hotelu již dva roky - přes všechny problémy však hýří optimismem a věří v překonání všech překážek.