Funkce umění

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání

Umění, tedy i literatura, plní několik funkcí, z nichž primární je:

  • estetická (je nositelem krásy, tj. nepřináší jen praktické sdělení, ale zaměřuje se na city a fantazii)

Dále se zpravidla vymezují funkce:

  • formativní (= formuje naši osobnost: rozvíjí vnímání, fantazii, schopnost hlubšího zamyšlení, vidění světa v souvislostech)
  • vzdělávací (poučuje, rozvíjí čtenářovy znalosti o světě)
  • výchovná (ovlivňuje naši morálku, představy o dobru a zlu)
  • společenská (může ovlivnit vědomí celé společnosti tím, že upozorní na závažný problém)
  • rekreační (pomocí četby je možné si odpočinout, uvolnit se, zapomenout na starosti)