Geoffrey Chaucer

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Geoffrey Chaucer

(asi 1340 – 1400)

 • Narodil se a zemřel v Londýně. Byl synem obchodníka s vínem. Do roku 1357 byl pážetem v královské rodině a účastnil se invaze do Francie (roku 1359), kde byl zajat a vykoupen. Od roku 1367 byl váženým vládním úředníkem, často byl vysílán do ciziny na tajná jednání, díky čemuž se naučil francouzsky a italsky. Ještě o něco později byl Chaucer jmenován velitelem celníků v londýnském přístavu. Poté, co nakrátko upadl v nemilost v roce 1386, se stal v roce 1389 úředníkem zodpovědným za veškeré práce prováděné na palácích a ostatních královských nemovitostech. O dva roky později však na toto místo rezignoval (byl podle měřítek 14. století starým mužem) a přijal méně náročné místo vedoucího správce královského majetku v Somersetu. Zůstal v přízni královské rodiny i po státním převratu v roce 1399, kdy se do čela dostal nový král Jindřich IV. O Chaucerově soukromém životě je známo málo. Víme například, že byl ženatý, ale ne jestli byl šťastný.
 • diplomat -> Florencie -> Boccaccio, Petrarca
 • “poslední básník středověku a první básník novověku”
 • jeho dílo má real. rysy, oplývá humorem a láskou k lidem a přírodě
 • “Canterburské povídky” (1387 – 1400)
  • 24 veršovaných i prozaických povídek
  • rámcová próza
  • cit. Prokop 46
 • alžbětínské drama: Alžběta I., vrcholné období angl. divadla – 4/4 16. století – poč. 17. století