George Gordon Byron

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
George Gordon Byron

(1788 - 1824)

 • anglický básník a filhelén, předním představitel romantismu
 • Narodil se v Londýně. Pocházel ze starých šlechtických rodů, pověstných skandály. Otec brzy opustil jeho matku a poté zemřel, rodině zanechal pouze dluhy. Básníkova matka trpěla hysterií, často se u ní střídaly nálady. Byron od narození kulhal, měl však dobrou fyzickou kondici. Byl tvrdohlavý, neústupný a měl obdivuhodnou vůli. V deseti letech se stal hlavou rodu Byronů, a to po smrti strýce z otcovy strany. Jeho novým domovem se stalo panství Newstead, kam se odstěhoval s matkou. Po dobu léčení jeho postižené nohy se o něj starala vychovatelka, která mu jeho život značně traumatizovala. Díky tomu se u něj později vyskytla promiskuita a sexuální výstřednosti. Jako patnáctiletý se zamiloval do dívky ze sousedního panství a zklamání z první velké lásky jej neopouštělo ještě dlouho poté. Sblížil se s nevlastní sestrou Augustou, kterou velmi miloval - v roce 1814 se jí narodila jeho dcera. Měl hodně přátel ze studií v Cambridgi, se kterými se vydal dvouletou cestu Portugalskem, Španělskem, Maltou, Albánií a Řeckem. Z těchto cest si přivezl náměty ke svým lyricko-epickým povídkám. V roce 1815 se znovu oženil a zplodil druhou dceru, manželství však nevydrželo. Protože jeho rozvod byl skandální a jeho politické názory vyvolaly odpor, musel opustit Anglii. Jeho cesta vedla do Belgie a poté do Švýcarska, kde se seznámil s P. B. Shelleym a jeho ženou Mary. Přátelství s Shelleym Byrona velmi ovlivnilo lidsky i umělecky. Během let 1816-19 pobýval básník v Benátkách. V té době se zamiloval do mladé šlechtičny Terezy Guiccoli, která kvůli Byronovi opustila manžela. Její rodina podporovala protirakouské povstání - Byron boji finančně vypomáhal a ukrýval vzbouřence. Byrona velice zasáhla smrt dcery Allegro a tragické úmrtí přítele Shelleyho. Odcestoval do Řecka, kde chtěl zemřít jako hrdina v protitureckém povstání. Smrt mu ale s největší pravděpodobností přivodila revmatická horečka. Řekové ho přesto považují za svého hrdinu, který zemřel v boji za jejich svobodu.

Dílo

 • jeho dílo zásadně poznamenal střet snů a představ s tvrdou realitou
 • Childe-Haroldova pouť (1812-1818)
  • rozsáhlá lyricko-epická skladba o čtyřech zpěvech, básnický cestopis
  • nejznámější Byronovo dílo; v době vydání jej proslavilo
  • hlavní hrdina, značně autobiografický, je aristokrat, který se neztotožňuje s poměry ve své zemi a není ani spokojen se svým životem, je zahořklý a cítí odpor k lidem; jediné, co mu přináší úlevu, je neustálé putování
  • dílo popisuje hrdinovo putování z Anglie přes Portugalsko, Španělsko, Albánii, Turecko, Řecko a další země
  • důležitou součástí skladby jsou popisy krajiny a památek
  • childe byl středověký titul pro čekatele rytířství
 • Lara (1814) - lyricko-epická poéma
 • Korzár (1814) - básnická povídka
 • Vězeň chillonský (1816) - poéma
  • působivá báseň o hrdých a nepoddajných bratrech umírajících za své názory a přesvědčení ve vězení
  • Byrona inspirovala navštěva švýcarského hradu Chillon, kde byli vězněni politicky nepohodlné osoby
  • inspirace pro Máchův Máj
 • Kain (1821) - filozofická drama podle biblického námětu
  • dílo řešící závažné etické a filozofické otázky (např. proč Bůh stvořil zlo a člověka mu vystavuje)
  • veřejnost v době vydání dílo nepřijala
 • Manfréd (1817) - báseň na faustovské téma
  • Hlavní postava Manfréd žijící na svém hradě ve švýcarských Alpách o půlnoci využije svých tajemných duševních schopností a přivolá vesmírné duchy, kteří mu nabídnou dlouhý věk a sílu. To Manfréd odmítá a žádá duchy, aby mu dali zapomnění - takovou moc však nemají, a proto mu vykouzlí překrásnou ženu. Manfréd při jejím spatření omdlévá a je nad ním pronesena kletba. Poté hluboce prociťuje úděl člověka.
  • Manfréd je typem titánského hrdiny, který nepodléhá osudu a naopak mu do posledního dechu vzdoruje
 • Don Juan (nedokončený)