Giovanni Boccaccio

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Giovanni Boccaccio
J. W. Waterhouse: Příběh z Dekameronu

(1313-1375)

 • italský spisovatel, autor lyrických básní, novel a románů
 • psal italsky a latinsky
 • odpůrce středověku a mystiky, oslavoval život a jeho radosti
 • Narodil se jako nemanželský syn zástupce florentského bankovního domu Bardiů. Svou matku sice nepoznal, ale jeho otec věnoval jeho výchově a vzdělání značnou pozornost. Studoval práva na neapolské univerzitě, otec mu umožnil přístup na neapolský královský dvůr, a tím i styk s řadou vzdělanců. Díky své schopnosti vyprávět vtipné příhody ze života a zajímavě fabulovat měl Giovanni Boccaccio ve společnosti velký úspěch. Milostné vztahy ho inspirovaly i k napsání erotického románu. V Neapoli prožil nešťastnou lásku k hraběnce Marii d´Aquino, která pravděpodobně pod jménem Fiammetta se objevila i v jeho díle. Po návratu do Florencie byl pověřován diplomatickými cestami. Později, když byl zbaven městských úřadů, procházel Giovanni Boccaccio náboženskou krizí, přijal nižší svěcení a odjel do Certalda. Ke konci života psal převážně v latině a věnoval se studiu jazyků.

Dílo

 • "Život Dantův"(1357-1362) - první Dantův životopis
 • "Dekameron" (1348-1353)
  • soubor sta novel o lásce, tzv. kniha krve a rozkoše
  • název je volným překladem z řečtiny: déka = deset, hemera = den
  • část byla přeložena do češtiny v 15. století
  • Příběhy si vypráví deset mladých lidí, kteří utekli z města na venkov, aby se zachránili před morem, který vypukl ve Florencii roku 1348. Vypravěči je sedm urozených paní a tři muži. Čas si krátí vyprávěním na různá témata, např. o lidech, kteří svou obratností dosáhli svého; o lidech, jejichž láska špatně skončila; o tom, jak ženy obelstily své muže; o šprýmech, které si ženy a muži tropí navzájem aj.
  • církev dílo odsoudila, později vydala svou vlastní, upravenou verzi
  • ke konci života se autor díla zřekl a chtěl jej zničit (neučil tak na naléhání F. Petrarcy)
  • Dekameron ovlivnil mnoho dalších autorů, mj. G. Chaucera, Cervantese, F. Rabelaise či W. Shakespeara