Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Grimmelshausen

(1621-1676)

 • německý spisovatel, autor pikareskních románů a novel (tzv. simpliciád)
 • v protikladu k tehdejší dvorské literatuře zobrazil život prostého lidu a hrůzy třicetileté války
 • svá díla, která byla považována nižší, zábavnou četbu, vydával pod pseudonymy - autorství mu bylo připsáno až v 19. století
 • Pocházel z řemeslnické (původně šlechtické) rodiny z Gelnhausenu (Hesensko). Roku 1635 byl při přepadení svého bydliště a vyvraždění rodiny odvlečen hesenskými žoldáky. V letech 1636 až 1640 žil v Soestu a Lippstadtu jako voják (byl dragounem i mušketýrem) a zúčastnil se bojů třicetileté války. Ačkoliv neměl školy ani vzdělání stal se vojenským písařem a roku 1646 se vykoupil z vojenské služby. Po skončení třicetileté války konvertoval Grimmelshausen ke katolicismu, vstoupil do služeb štrasburského biskupa Franze Egona z Fürstenberga, stal se majitelem hostince a roku 1667 rychtářem v bádenském městě Renchen, kde také zemřel.

Dílo

 • Dobrodružný Simplicius Simplicissimus (= Prosťáček Nejprostší, 1671) - desetidílný román (úzký celek tvoří šest knih)
  • rozsáhlý příběh bloudění, ztroskotání a odvratu od světa
  • autor využil při psaní díla vlastních zkušeností chlapce uneseného rabující soldateskou
  • je zde zachycen vývoj hrdiny od prostoduchého mladíčka, který se stane vojákem, k boháči, jenž pozná svět vznešených lidí, opět zchudne a nakonec se uzavře v poustevně