Henry Fielding

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Henry Fielding

(1707-1754)

 • anglický novinář, právník, soudce, romanopisec a dramatik
 • jeden z nejvýznamnějších představitelů románu 18. století, jenž svou tvorbou předznamenával pozdější nástup realismu
 • Narodil se ve vesnici Sharpham poblíž Glastonbury. Pocházel z chudé, ale vážené aristokratické rodiny. Studoval na elitní střední škole v Etonu a na univerzitě v holandském Leydenu, ani jednu školu však nedokončil. Začal psát pro divadla v Drury Lane a Haymarketu a proslavil se zejména satirami, v nichž parodoval současnou tvorbu a kritiku (Paleček, 1731), společenský život (Kavárenský politik, 1730) a politické praktiky vládnoucí whigistické strany (Historický kalendář na rok 1736, 1737). Po přijetí zákona o divadelní cenzuře se začal soustředit na románovou tvorbu a žurnalistiku. Kromě literatury se věnoval také právu - působil jako smírčí soudce a spolu se svým bratrem Johnem založil první londýnský policejní sbor Bow Street Runners. Kvůli vážnému onemocnění (cirhóza jater, dna, astma) odjel na léčení do Lisabonu, kde o dva měsíce později zemřel.

Dílo

 • Tom Jones, historie nalezence (1749)
  • nejznámější autorovo dílo, jež významně ovlivnilo další vývoj anglické i světové literatury
  • dle autora jde o komický epos v próze
  • román s autobiografickými prvky vyznačující se pestrým dějem, napětím, zajímavými zápletkami a množstvím postav rozličného charakteru
  • panoramatický obraz anglické společnosti 1. poloviny 18. století
  • dílo reprezentující tzv. román silnice a hospody
  • Román zachycuje především názorové a mravní dospívání Toma Jonese, původem nalezence. Úvodní část je věnována pobytu pobytu hlavního hrdiny na jihozápadě Anglie, v domě ušlechtilého pana Allworthyho, nositele osvícenských zásad, který se Toma ujal. Protipólem otevřeného a prostořekého Toma, přitahujícího i pozornost dívek, je Allworthyho synovec Blifil, okázale zbožný, ale pokrytecký. Tom se sblíží se Sofií, dívkou ze sousedství, té je však namlouván Blifil. Kvůli pomluvám musí Tom opustit Allworthyho dům a vydává se na strastiplnou pouť. Sofie, které hrozí svatba s Blifilem, utíká z domu a zamíří ke své příbuzné do Londýna. Události se pak střídají v rychlém sledu, do děje vstupují další postavy; Tom se mj. stává ochráncem a milencem jiné ženy. Složitá zápletka vrcholí v Londýně: zde se Tom posléze ocitne ve vězení (těžce zranil soupeře v souboji) a hrozí mu smrt. Dozvídá se pravdu o svém původu (ukáže se, že je Blifilovým bratrem). Allworthy poznává, co je Blifil zač, díky Tomově přímluvě mu však odpouští tvrdý trest. Tom nakonec vyvázne z vězení a Sofie svoluje ke sňatku s ním.