Imaginativní próza

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
  • rovněž označovaná jako básnická próza
  • způsob vyprávění je stejně důležitý, či dokonce důležitější než obsah
  • projevuje se zde vliv avantgardy, poetismu, surrealismu
  • inspirace moderními básnickými postupy
  • využívá asociací, lyričnosti, obraznosti
  • kromě Vladislava Vančury bývá do této skupiny řazen např. i katolický spisovatel Jaroslav Durych