Indiánské literatury

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
 • Po znovuobjevení Ameriky (1492) se Evropané seznámili s lit. tvorbou tamějších obyvatel - indiánů. Koloniální praktiky (drancování porobeného území, fyzický útlak, násilné pokřesťanšťování) však způsobily, že většina písemných památek byla zničena.
Popol Vuh, zápis z 18. století
 • z původních prací Mayů (jižní Mexiko, Guatemala) se dochovalo několik málo zlomků, psaných dodnes nezcela rozluštěným písmem, existují však i texty zapsané latinkou krátce po příchodu Evropanů, především:
  • „Popol Vuh” (= Poradní kniha) - posvátný spis zachycující mayskou mytologii
 • vrcholem předkolumbovské éry je poezie Aztéků (střední Mexiko) tvořících nahuatlem (jazykem středního Mexika), kterou známe díky sběratelské činnosti španělských misionářů v 16. stol.
  • Aztékové básně s oblibou hlasitě recitovali či zpívali, někdy za doprovodu bubnu či chóru
  • A. organizovali básnické soutěže, jejichž vítězové získávali „státní ceny”; existoval dokonce ministr s titulem „rada pro vědy a umění”
 • slovesnost Inků (oblast And) je známa jen ve velmi omezené míře, protože Inkové naznali písmo
Sbírka indiánských bájí
 • nezanedbatelná je ústně tradovaná literatura severoamerických indiánů - mýty a písně