Jacob a Wilhelm Grimmové

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Bratři Grimmové

Jacob Grimm (1785 - 1863) a Wilhelm Grimm (1786- 1859)

 • sběratelé klasických lidových německých pohádek a mytologických příběhů, zakladatelé folkloristiky
 • Oba bratři se narodili v Hanau (Hesensko) a zemřeli v Berlíně. Oba vystudovali právo v Marburgu. Wilhelm v letech 1814–1829 působil jako sekretář knihovny v Kasselu, Jacob se věnoval jazykovědě. Roku 1830 se bratři přestěhovali do Göttingenu, kde se Jacob stal univerzitním knihovníkem. V roce 1837, ale byli oba bratři propuštěni za protest proti zrušení tzv. Hannoverské konstituce králem Ernestem Augustem. V roce 1841 se Grimmové stávají profesory na univerzitě v Berlíně a pracují na německém výkladovém slovníku. První svazek tohoto rozsáhlého díla vyšel v roce 1854 a poslední, 16. svazek až dlouho po jejich smrti v roce 1960. Bratři Grimmové pracovali velmi činorodě a důkladně také na poli heroické mytologie, starověkého náboženství a práva a jejich úsilí nepolevilo ani když se Wilhelm v roce 1825 oženil. Sám Jacob se nikdy neoženil.
 • v činorodé spolupráci byl Wilhelm tím, kdo pohádky sbíral a upravoval, zatímco Jacob je povýšil na předmět seriózního vědeckého výzkumu
 • v pohádkách neviděli pouze naivní hříčky či prostor pro rozvíjení vlastní autorské fantazie - v návaznosti na Herdera se jejich prostřednictvím snažili dobrat čisté, prapůvodní formy, podstaty lidového umění
 • věnovali pozornost nejen hradům a zámkům, ale i lidovému prostředí, přírodě, světu zvířat
 • zpočátku se snažili o co nejautentičtější záznam nasbíraných textů (i s vypravěčskými neumělostmi, nelogičnostmi atd.) - tyto zásady prosazoval Jacob, autor teorie o mytologickém původu pohádek (jsou dědictvím předkřesťanské éry, odrážejí mytický pohled na svět); brzy však konečnou úravu textů převzal Wilhelm
 • Wilhelm pohádky stylově sjednocoval, propracovával, zároveň i uhlazoval a posiloval jejich křesťansko-mravní vyznění - přesto mnohé z nich dodnes šokují svou syrovostí, krutostí a hrůzostrašnými motivy

Díla

 • Pohádky pro děti a celou rodinu (2 díly - 1812 a 1815; konečná podoba 1850)
  • tematicky i výrazově pestrá sbírka 200 pohádek
  • kniha obsahuje např. pohádky Sněhurka, Červená karkulka, Šípková Růženka, Jeníček a Mařenka, Popelka, Brémští muzikanti, Bílý had, Král Drozdivous, Vlk a sedm kůzlátek