Jan Drda

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Jan Drda

(1915-1970)

 • prozaik, dramatik, novinář
 • výborný vypravěč, humorista
 • Narodil se v Příbrami. Pocházel z chudé rodiny, brzy mu zemřela matka. Značný vliv na Drdu měla jeho babička, vypravěčka lidových pohádek a příběhů. Vystudoval příbramské gymnázium, od roku 1932 publikoval ve Studentském časopise. V letech 1934–38 studoval na FF UK v Praze srovnávací dějiny literatur a klasickou filologii, studia ale nedokončil. Od roku 1937 byl kulturním redaktorem Lidových novin, pracoval i v dalších redakcích. V letech 1949–1956 byl předsedou Svazu československých spisovatelů. Společně s Václavem Řezáčem se podílel na vylučování nekomunistických autorů ze svazu spisovatelů, u některých z nich má podíl i na jejich odsouzení a věznění. Drda a Řezáč nevybíravě postupovali zejména proti katolicky orientovaným a ke katolicismu inklinujícím autorům jako byli Jakub Deml, Jan Zahradníček, Václav Renč nebo Bohuslav Reynek. V roce 1968 se otevřeně vyjádřil proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa (25. srpna 1968 publikoval v Rudém právu článek s názvem „Nezkřivte jim ani vlas, nedejte jim ani kapku vody“). Následně byl odvolán z funkce šéfredaktora týdeníku Svět práce. Stáhl se do ústraní a 28. listopadu 1970 v Dobříši zemřel.

Dílo

 • Městečko na dlani (román, 1940)
  • pásmo vyprávění, historek a anekdot
  • milostný příběh „lásky s překážkami“ zasazený do hornického městečka Rukapáň (= Příbram), vykresleného se znalostí maloměstského života i citem pro lokální kolorit
  • dílo se jak humorným, optimistickým laděním, radostí z vyprávění a smyslem pro živý mluvený jazyk, tak i jednoduchou skladbou a kresbou postav přibližuje lidové tradici
  • mlhavá hranice mezi reálným a smyšleným (blíží se magickému realismu)
 • Hrátky s čertem (1946)
  • jinotajná pohádková hra vyjadřující víru v českého člověka
 • Němá barikáda (1946)
  • povídková (celkem 11) kniha o hrdinství českého lidu v době okupace
  • jeden z prvních prozaických pokusů o zobrazení okupace a Květnového povstání a roli "českého člověka" v této době
  • dílo účelové, zideologizované, předznamenávající nástup schematismu
  • nejznamější a nejzdařilejší je povídka Vyšší princip, dále např. Hlídač dynamitu, Pancéřová pěst, Včelař, Nenávist