Jan Hanč

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Hanč.jpeg

(1916-1963)

 • básník a prozaik
 • Narodil se v Plzni, vyrůstal ale v pražském Podskalí a později ve Vysočanech. Věnoval se lehké atletice (zejména sprintu na 200 m). Po studiu na obchodní akademii se stal obchodním zástupcem a nákupčím firmy dovážející jižní ovoce. Od roku 1948 pracoval jako plánovač v ČKD Praha a zároveň byl lehkoatletickým trenérem. 1961 odešel do invalidního důchodu (kvůli rakovině) a poslední léta života podstoupil sérii komplikovaných operací. Zemřel v Praze.

Dílo

 • od roku 1945 byl členem Skupiny 42 a jeho poezie tuto skutečnost odráží
 • během života publikoval jen sporadicky
 • stěžejním Hančovým dílem jsou „Události” (1948, rozšířené a definitivní vydání až 1991)
  • původní vydání obsahovalo verše a prozaické miniatury
  • později rozšířeno o dochované deníkové zápisky a glosy, zejména z let 1962–1963
   • autor zde usiloval o spojení konkrétního záznamu s reflexí obecné lidské situace a proklamoval postoj záměrného spisovatelského outsiderství, které je nezávislé na tendenčních dobových ideologiích
   • tváří v tvář společenské realitě Hančova tvorba vyústila v existencialistické zacílení jeho sarkastických sebereflexí a sond do světa lidí žijících na morální periferii
   • principiální odmítání tradičních literárních postupů v umění a touha po nezprostředkovaném životním prožitku sbližuje deníkové záznamy a prozaické mikrotexty s estetikou severoamerického a evropského literárního undergroundu