Jan Skála z Doubravky (Dubravius)

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání
Dubravius

(1486-1553)

 • olomoucký biskup, historik, spisovatel
 • Pocházel z dobře situované plzeňské rodiny, studoval právo a teologii ve Vídní a Itálii. Doktorem církevního práva se stal v Padově. Roku 1513 se stal arcijahnem v Kroměříži, později zde působil jako probošt. Roku 1517 byl povýšen do rytířského stavu. V letech 1541–1553 byl olomouckým biskupem. Zemřel v Kroměříži.

Dílo

 • Rada zvířat (1520)
  • latinská alegorická báseň
  • přepracovaná Nová rada Smila Flašky z Pardubic
  • 49 zvířat radí Lvu (= Ludvíku Jagellonskému), jak vládnout
  • soubory rad:
   • osobní vlastnosti panovníka a jeho osobní život
   • vztah panovníka k Bohu
   • vztah panovníka k poddaným
   • řízení státu, teorie a praxe jeho správy
 • Dějiny Českého království (1552)
  • česká historie od nejstarších dob až po autorovu současnost
  • velká pozornost je věnována husitství
  • významný dobový pramen znalostí o Čechách pro zahraničí