Jaroslav Kratochvíl

Z Vždy Nahoře
Přejít na: navigace, hledání

(1885-1945)

Jaroslav-kratochvil.jpg
  • spisovatel
  • Maturoval na gymnáziu roku 1900, poté studoval vysokou školu zemědělskou v Halle-Wittenberku (Německo), studia ukončil roku 1906. V první světové válce byl zajat na ruské frontě, od roku 1916 působil jako důstojník v československých legií v Rusku. Po návratu z Ruska (1920) získal místo úředníka státních lesů a statků. V letech 1927–1929 působil jako odpovědný redaktor revue Nové Rusko. V lednu 1945 byl za účast v odboji zatčen gestapem, následně byl deportován do Terezína, kde zemřel.
  • polemizoval s hlavním legionářským proudem, přiklonil se k myšlence komunistické revoluce

Dílo

  • „Prameny“ (dvoudílný román, 1934)
    • děj je zasazen hlavně do doby formování čs. legií v zajateckých táborech